Akupunktur

Created with Sketch.

HVAD ER AKUPUNKTUR?

Akupunktur er en del af Traditionel Kinesisk Medicin (TCM).
TCM er en tusind år gammel lægevidenskab fra Østen med eget diagnose- og behandlingssystem,
der på mange måder adskiller sig fra den vestlige terminologi.

Akupunktur er behandling med nåle eller tryk (akupressur) på et akupunkturpunkt.
Akupunkturen bygger på en holistisk menneskeopfattelse, hvilket vil sige, at hele mennesket - både det fysiske og det psykiske aspekt behandles, ikke blot selve lidelsen og symptomet.

Hensigten med akupunktur er at skabe balance mellem Yin og Yang samt sørge for, at livsenergien Qi kan cirkulere frit og i de rigtige retninger i kroppens energibaner, meridianerne.

En ubalance eller blokering i energibanerne kan medføre smerter eller sygdom.

Ved akupunkturbehandling indføres tynde, sterile engangsnåle i udvalgte akupunkturpunkter på kroppen.

Hvad er Akupunktur?

Ved akupunkturbehandling indføres tynde, sterile engangsnåle i udvalgte akupunkturpunkter på kroppen

Punkterne har via energibanerne forbindelse til hele kroppen og dens funktioner. Herved stimuleres kroppens egen evne til at genoprette balancen og få kroppen til at fungere bedre.

Akupunktur kan anvendes som behandlingsmetode til en række lidelser.

I Vesten blev akupunktur først anerkendt i 1979, hvor Verdenssundhedsorganisationen (WHO) erklærede akupunktur velegnet til behandling af en række specifikke lidelser.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har registreret en positivliste med mere end 40 lidelse, hvor akupunktur er velegnet som behandling eller lindring.
Her kan blandt andet nævnes; smertebehandling, astma og allergi, gynækologiske lidelser, fordøjelsesproblemer, urinvejssygdomme og hjerte-, kredsløbsygdomme m.m.

Akupunktur behandlingen

En akupunkturbehandling hos Green Akupunktur starter med en uddybende samtale og journaloptagelse, som danner grundlag for din behandling.  I Traditionel Kinesisk Medicin (TCM) opfatter man mennesket som en helhed, altså at kroppen og psyken hænger sammen og ikke kan adskilles. Fysiske symptomers årsag kan således findes i en psykisk ubalance og omvendt.

Med akupunktur behandler man ikke kun symptomerne, men også den bagvedliggende årsag til ubalancens opståen.
Ved hjælp af akupunktur genoprettes balancen i din krop, og der skabes fri bevægelse af energien Qi. Dette hjælper kroppen til at helbrede sig selv.

Vibeke Green - Green Akupunktur

Akupunktur behandlingen

Efter den indledende samtale, stiller jeg en diagnose og du får sat små tynde nåle i kroppen.

Antal af nåle og hvor de sættes, afhænger af hvad du behandles for. Sig gerne, hvis du er bekymret for at få sat nålene, så jeg kan tage hensyn til det.

Du ligger med nålene i 20 - 30 minutter.
Jeg sørger for, at du ligger behageligt og kan slappe af.

Behandlingen kan understøttes med en varme fra en IT-lampe. Energien fra lampen fremmer cirkulationen, metabolismen og styrker immunsystemet.

Du vil sikkert opleve øget afslappethed ved varmen fra lampen.

Gå til behandlinger og priser for at se hvad behandlingen koster

HUSK at drikke rigeligt med væske efter behandlingen.